• YARIM ALTIN
  3.162,00
  % -0,86
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  316119,340
  % -5,67
 • BIST 100
  %

AG ANADOLU KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

AG ANADOLU KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

AG ANADOLU KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.04.2021
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 Peşin 0,1642477 16,42477 15 0,1396105 13,96105
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREYAZI00017 Peşin 0,1642477 16,42477 15 0,1396105 13,96105

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Katılaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 0 0
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREYAZI00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Kurulun’ca 12.04.2021 tarihinde alınan karar ile,
Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait, Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız kontrolden geçmiş konsolide mali tablolarında ve yasal kayıtlarında devir ziyanı olması sebebiyle, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 16,42 oranında, 40.000.000 TL. kâr hissesi dağıtılmasına ve bu nedenle
1) Tam mükellef kurum niteliğindeki hisse sahiplerine % 16,42 oranında olmak üzere 1 TL nominal kıymetteki 1 adet pay senedi karşılığında 0,1642478 TL brüt (=net) kâr hissesinin,
2) Gerçek kişi hisse sahiplerine de % 13,96 oranında olmak üzere 1 TL. nominal kıymetteki 1 adet pay senedi karşılığında net 0,1396106 TL kâr hissesinin,
Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 31.05.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına, bu konunun yapılacak Olağan Genel Şura Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AGHOL_Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf
EK: 2 AGHOL_Kar Dağıtım Tablosu ING.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
AG ANADOLU KÜMESİ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 243.534.517,96
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 89.843.573,57
Temel mukavele uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise kelam konusu imtiyaza ait bilgi YOKTUR

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Devir Kârı 607.615.000 -463.579.269,26
4. Vergiler ( – ) 887.390.000 0
5. Net Devir Kârı -279.775.000 -463.579.269,26
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 0 -719.083.943,02
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı -279.775.000 -1.182.663.212,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Devir Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.037.130 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı -261.737.870 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Başka Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Konseyi Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi Dışındaki Şahıslara 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 0 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. İnanılmaz Yedek -279.775.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Öbür Kaynaklar 40.000.000 40.000.000

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR DEVİR KARI (%) 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
A Kümesi 27.200.000 0 0 0,1396106 13,96
B Kümesi 8.000.000 0 0 0,1642478 16,42
TOPLAM 35.200.000 0 0 0 0

Kar Hissesi Dağıtım Tablosu Açıklamaları

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927000

BIST

Kaynak: Bloomberg HT

YORUMLAR YAZ