• YARIM ALTIN
  3.174,00
  % 0,25
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  323042,534
  % -1,24
 • BIST 100
  %

TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.03.2021
Genel Şura Tarihi 15.04.2021
Genel Şura Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2020 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol rapor özetinin okunması
5 – 2020 yılı hesap periyoduna ait olarak Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Heyeti mevzuatına uygun formda hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının başka ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Şurası üyelerinin 2020 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 – 2020 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 hesap devrine ait genel heyet toplantısı tarihinde bitecek devir içinde yapılacak bağışların hududunun tespitine yönelik İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Şurası üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru yeterince seçilen İdare Heyeti üyesinin Genel Kurul’un onayına sunulması ilgili mevzuat kararları uyarınca idare şurası üyeliklerine seçim yapılması ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 – İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol şirketi seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2020 yılı hesap periyodu kâr dağıtımı konusunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
12 – İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Şura toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır. İdare Heyeti üyeleri vazife yaptıkları devir prestijiyle 2020 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmiştir. 2021 yılı bağış sonu Şirketimizin bir evvelki faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir. Yıl içinde idare şurası üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususu kararı çerçevesinde idare heyeti üyeliğine Figen Kılıç’ın atanmasına ait İdare Şurası kararı onaylanmıştır. Gündemin İdare Heyeti üyeliklerine yapılan seçime ait, Şirketimiz A kümesi hisse sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İrtibat Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin gösterdiği adayların oylanması sonucunda Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın, Tahsin Muharrir ve Şenol Yararı’nın İdare Konseyi üyesi olarak 3 yıl müddetle vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. TVF Bilgi Teknolojileri İrtibat Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin önergesinin oylanması sonucunda, SPK uygun görüşü ile Bağımsız İdare Konseyi üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan’ın ve İdare Heyeti üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith’in İdare Heyeti üyesi olarak 3 yıl müddetle misyon yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. İdare Konseyi Lideri ve üyelerine aylık net 56 bin TL fiyat ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince müsaade verilmiştir. 2020 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem unsuruna ait 16.03.2021 tarihli İdare Konseyi Kararının oylanması sonucunda 2020 yılı hesap devrine ait 1 TL nominal pahalı beher hisse için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL) nakit kar hissesine tekabül eden, brüt 2.585.787.148 TL fiyatındaki karın, ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca, üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla 30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiştir.
2020 yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.04.2021

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020gk_tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 hazirun_15042021.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 tablo_15042021.pdf – Öteki Genel Konsey Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928959

BIST

Kaynak: Bloomberg HT

YORUMLAR YAZ