• YARIM ALTIN
  3.174,00
  % 0,25
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  323638,194
  % -0,88
 • BIST 100
  %

VERUSATURK TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

VERUSATURK TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

VERUSATURK TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pnem 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
31.182.084 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
578.906 578.906 578.906
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Devir Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 4.370.408 107.448.357 578.906 179.118.556 179.118.556
Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Transferler
181.739.390 -181.739.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
332.196.086 332.196.086 332.196.086
Periyot Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 287.991.253 332.196.086 696.187.440 696.187.440

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.018.026 4.712.699
Periyot Karı (Zararı)
332.196.086 578.906
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-332.909.846 -683.848
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
118 4.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.736 4.407
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.736 4.407
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-18.138.803 -511.056
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-314.809.897 -181.961
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -314.809.897 -181.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.125 -2.047.290
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.274 -2.224.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-584 106.681
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.356 3.703
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.623 67.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-784.885 -2.152.232
Alınan Faiz
14 16.859 502.847
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.250.000 -31.030.388
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 37.427.469
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -34.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.799.204 -3.109.688
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
Bağlı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Artış
25.800.000 0
Ödenen Faiz
-796 -3.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.218.822 1.603.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.218.822 1.603.011
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.344.460 34.113.859
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.638 35.716.870

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 125.638 3.344.460
Finansal Yatırımlar
17 715.086.908 372.027.011
Başka Alacaklar
180.537 164.966
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
5 180.537 164.966
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
197.001 196.203
Öbür Dönen Varlıklar
6 523.902 478.997
ORTA TOPLAM
716.113.986 376.211.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
716.113.986 376.211.637
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.253 1.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.253 1.371
TOPLAM VARLIKLAR
716.115.239 376.213.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
424 1.008
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 424 1.008
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
9 28.843 21.487
Öbür Borçlar
0 12.028.512
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
3 0 12.028.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.410 11.332
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
24.410 11.332
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 39.957 56.580
ORTA TOPLAM
93.634 12.118.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.634 12.118.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Başka Borçlar
19.705.772 0
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
3 19.705.772 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
128.393 102.735
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
128.393 102.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.834.165 102.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.927.799 12.221.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
696.187.440 363.991.354
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.173.242 6.173.242
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
287.991.253 106.251.863
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
332.196.086 181.739.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
696.187.440 363.991.354
TOPLAM KAYNAKLAR
716.115.239 376.213.008

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
12 0 0
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel İdare Sarfiyatları
13 -800.931 -1.066.905
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
14 334.422.353 4.076.946
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
14 -499 -2.405.771
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
333.620.923 604.270
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.620.923 604.270
Finansman Masrafları
15 -1.424.837 -25.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.196.086 578.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
332.196.086 578.906
DEVİR KARI (ZARARI)
332.196.086 578.906
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
332.196.086 578.906
Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse Başına Yarar 16 6,38800000 0,01100000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
332.196.086 578.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
332.196.086 578.906

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933940

BIST

Kaynak: Bloomberg HT

YORUMLAR YAZ